Työelämän ruotsi, 4 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    23.09.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    16.08.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 ruotsissa.
Goal
    Opiskelija
- osaa arvioida ja motivoituu kehittämään kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.
- osaa toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
- osaa toimia ruotsiksi kansainvälisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.
- toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Contents
    - oman alan keskeiset käsitteet
- työnhaku
- työelämän suullisia tilanteita
- asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
- alakohtainen syventävä osio (1-2 op), joka toteutetaan opintojakson aikana (esim. projekti, itsenäinen tutustuminen työelämään, portfoliotyyppisen työelämämateriaalin laatiminen, tiedonhaku omalta alalta ja sen raportointi, ym.)
Accomplishment
    Kontakti- ja/tai verkko-opetus, erilaiset ryhmätyöt, itsenäiset ja ohjatut kirjalliset ja suulliset tehtävät.
Literature
    Opettaja ilmoittaa materiaalin.
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.
Huom! Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.

See the Timetable