Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    28.10.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    13.10.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    -
Goal
    - ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saa valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
- tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
- ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osaa tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
- osaa käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa
Contents
    - Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
- Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
- Turvataidot ja turvakeskustelu
- Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
- Oma ammatillinen kehittyminen
Accomplishment
    Itsenäinen työskentely Optiman työtilassa ja verkossa.
Literature
    Kaikki opintojakson materiaali löytyy Optima työalustalta. Materiaali koostuu artikkeleista ja dokumenteistä, jotka löytyvät Optimasta ja internetsivuilta.
Further Information
    Hannu Piispanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Toteutuu 100 % verkossa.

See the Timetable