JAMK Inno Flash

Attention! Online registration is closed.
Date
    10.10.2019 - 04.12.2019
Last enrolment date
    07.10.2019
Target group
    AMK-tutkinto
Prerequisites
    -
Goal
    Opiskelija tuntee käyttäjäkeskeisen menetelmän (Design Thinking) perusperiaatteet ja vaiheet asiakaslähtöisessä ongelmaratkaisussa.

Opiskelija osaa soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaa toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminsä tuloksen.

Opiskelija tarkastelee kriittisesti omaa ja ryhmän toimintaa asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoi oman osaamisen kehittymistä ja tukee tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.
Contents
    InnoFlashin aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovelletaan Design Thinking -ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luodaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.

Ratkaisukonsepti testataan potentiaalisilla asiakkailla ja esitellään toimeksiantajalle.

Opiskeluprosessin aikana harjoitellaan oman ja tiimin toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota.
Accomplishment
    kontakti- ja etäopiskelu
kontaktiopetus viikolla 45
Further Information
    Matti Mieskolainen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

See the Timetable