Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla (YAMK), 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 20.03.2020
Last enrolment date
    17.12.2019
Place
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Prerequisites
    AMK-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Goal
    Opiskelija tunnistaa digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellaan.
Opiskelija pohtii kriittisesti ja avoimesti tutkimusnäyttöä hyödyntäen digitaalisten menetelmien käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalalla.
Opiskelijalla on valmiudet hyödyntää digitaalisia menetelmiä (mm. mobiilimenetelmiä ja pelillisyyttä) osana sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatyötä.
Contents
    – Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio
– Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöönotto
– Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa palveluissa
Accomplishment
    Luennot, pienryhmätyöskentely, itsenäinen ja verkko-opiskelu
Literature
    Eysenbach, G. 2016. The Effectiveness of Self-Management Mobile Phone and Tablet Apps in Long-term Condition Management: A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research 18(5), e97. doi: 10.2196/jmir.4883.

Hopia H, Heikkilä J, Lehtovirta M. 2016. Terveyden mobiilisovellukset – hyötyä vai huvia? Tutkiva Hoitotyö 14(1), 44–46.

Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Gamification in Healthcare: Perspectives of Mental Health Service Users and Health Professionals. Issues in Mental Health Nursing 37(12), 894-902.

Korhonen, M. & Virtanen, T. 2015. Digitaalisuus ja asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa - kansalaisen omat tiedot hyötykäyttöön. FinJeHew 7(4).

ww.terveyskyla.fi
Further Information
    Mari Punna ja Katja Raitio (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.

See the Timetable