Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen, 2 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 09.03.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Location
    Verkkototeutus
Goal
    Opiskelija ymmärtää kirjoittamisprosessin merkityksen oppimisessa ja pyrkii kehittämään kirjallisen viestinnän taitojaan. Opiskelija tuntee opiskelukirjoittamisen tavallisimmat tekstilajit ja asiatyylisen kirjoittamisen piirteet.
Contents
    Vuorovaikutteinen kirjoittamisprosessi ja opiskelukirjoittaminen, opiskelutehtävien tekstilajit, asiatyylinen kirjoittaminen.

Kaksi kertaa lukuvuoden aikana järjestetään lukiarviointi niille, jotka epäilevät itsellään olevan jonkinasteisen lukihäiriön.
Accomplishment
    Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, virtuaaliopiskelu / verkkojaksolla webinaariopetus, itsenäinen työskentely
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso on osa Sujuvuutta opiskeluun 5 op -opintojaksoa

Opintojakso Sujuvuutta opiskelutekniikkaan 5 op koostuu seuraavista valinnaisista osista:
Lukemisen ja muistiinpainamisen tekniikoita 2 op
Opiskelukirjoittaminen 2 op
Kielenhuollon kertaus 1 op

See the Timetable