3D-mallinnus perusteet Vertex, 1 op (nonstop) - EduFuturaavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    3D-mallinnus perusteet 1, Vertex, Eri ohjelmien osaaminen vahvistaa suunnitteluportfoliotasi. Opintojakso on samansisältöinen, kuin 3D-mallinnus perusteet 1 Inventor. Tehtävät ovat erilaiset, kuin Inventor opintojaksolla, mutta tavoitteet samat 3D-mallinnuksen peruskomennot 2D-piirustukset teknisenpiirtämisen standardien mukaisesti
Aika
    31.08.2020 - 16.12.2020
Ilmoittautumiset
    30.11.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee mallintamiseen. Pystyy mallintamaan yksinkertaisia malleja ja kokoonpanoja sekä tekemään työpiirustuksen 3D-mallista.

Suunnitteluosaaminen:
Opiskelija pystyy mallintamaan kolmiulotteisesti haluamiaan kappaleita, sekä tuottamaan niistä yksiselitteiset 2D kuvat, jotka perustuvat koneenpiirustuksen standardeihin.
Sisältö
    3D-mallinnustavat Vertex G4:llä. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista.
Toteutus
    Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Mallinnusohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.
Kirjallisuus
    Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle, josta löytyvät suomenkieliset videomateriaalit.
Hinta
    Maksuton
Muu informaatio
    Opiskelijalla tulee olla käytössä oma tietokone. MAC-koneita ei suositella.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Ilmoittaudu koulutukseen