Työhyvinvointi ja työturvallisuus, 3 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 18.12.2019
Ilmoittautumiset
    01.09.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    - opiskelija osaa työhyvinvointiin , työturvallisuuteen, ergonomiaan ja aseptiikkaan liittyvät tekijät
- opiskelija tietää työhyvinvointia, työturvallisuutta ja ergonomiaa ohjaavan lainsäädännön
- opiskelija osaa toimia potilassiirtojen ergonomisten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti erilaisissa avustamistilanteissa
- opiskelija osaa keskeiset ensiapu-taidot
Sisältö
    - Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden käsitteet sekä lainsäädäntö
- Potilassiirtojen ergonominen ja aktivoiva avustaminen
- Näyttöpäätetyön ergonomia
- Hygieniaosaaminen oman ja potilasturvallisuuden kannalta
- Perus ensiaputaidot

Katso opintojakson aikataulu