Sosiaali- ja terveysalan palvelut, 4 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 18.12.2019
Last enrolment date
    01.09.2019
Target group
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Goal
    Opiskelija
- tuntee sosiaali- ja terveyspalvelut ja niitä koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin
- ymmärtää sosiaali- ja terveyspalvelut osana yhteiskunnallista muutosta sekä muuttuvaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa eurooppalaisessa viitekehyksessä
- ymmärtää sosiaali- ja tereyspalveluiden merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
- tuntee tämän hetkistä sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistamista koskevaa yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa
- tietää teknologian mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä
Contents
    - Sosiaali- ja terveyspalvelut osana yhteiskunnallista muutosta (julkiset, järjestöt ja yksityiset)
- Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki(SOTE), Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältö, järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus, ohjaus ja päätöksenteko sekä laatusuositukset
- Sähköiset, liikkuvat, kotiin ja lähellä tarjottavat palvelut ja hyvinvointia tukevat teknologiset ratkaisut.

See the Timetable