JAMK InnoFlash, 2 op (vain Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    10.10.2019 - 04.12.2019
Ilmoittautumiset
    07.10.2019 mennessä
Kohderyhmä
    AMK-tutkinto
Edeltävä osaaminen
    EA-TR EUR-ACE Yleiset taidot
YHTOP Oppimisen taidot
YHTTE Työelämäosaaminen
YHTTO Tiedonhallintaosaaminen
YHTYO Yrittäjyysosaaminen
Tavoite
    Opiskelija tuntee käyttäjäkeskeisen menetelmän (Design Thinking) perusperiaatteet ja vaiheet asiakaslähtöisessä ongelmaratkaisussa.

Opiskelija osaa soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaa toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminsä tuloksen.

Opiskelija tarkastelee kriittisesti omaa ja ryhmän toimintaa asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoi oman osaamisen kehittymistä ja tukee tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.
Sisältö
    InnoFlashin aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovelletaan Design Thinking -ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luodaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.

Ratkaisukonsepti testataan potentiaalisilla asiakkailla ja esitellään toimeksiantajalle.

Opiskeluprosessin aikana harjoitellaan oman ja tiimin toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota.
Toteutus
    kontakti- ja etäopiskelu
kontaktiopetus viikko 45
Lisätietoja
    Matti Mieskolainen, matti.mieskolainen@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu