Muotoilun perusteet ja pintamallinnus Inventor, 3 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    08.05.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    17.06.2020
Place
    Verkko-opinnot
Prerequisites
    Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen kuten Inventor, SolidWorks tai Catia perusteet.
Goal
    Opiskelija ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja muotoilun perusteet sekä osaa pintamallinnuksen perusteet ja periaatteet. Opiskelija oppii hyödyntämään kurssilla opittuja käsitteitä sekä menetelmiä perustasolla omassa työssään. Tämän lisäksi hän oppii tunnistamaan muotoilijan työnkuvan ja muotoilun vaatimukset koneensuunnittelussa.
Contents
    3D-pintamallinnustavat ja hybridimallinnus. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä.
Accomplishment
    Virtuaali, opintojakso suoritetaan kokonaan mallintaen annettuja tehtäviä.
Literature
    Kurssimonisteet ja videot
Alan kirjallisuus
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Koulutuksessa tarvittavan ohjelman voit ladata maksutta koulutuksen alettua omalle koneellesi. Ohjeet asennukseen ovat koulutuksen verkko-oppimisympäristössä.

Mallinnuksen voi tehdä myös jollakin toisella ohjelmalla kuin Inventorilla. JAMKilla ei ole tarjota niihin ohjevideoita, vaan opiskelu on omaehtoista.