Muotoilun perusteet ja pintamallinnus Inventor, 3 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.05.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    17.06.2020 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen kuten Inventor, SolidWorks tai Catia perusteet.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja muotoilun perusteet sekä osaa pintamallinnuksen perusteet ja periaatteet. Opiskelija oppii hyödyntämään kurssilla opittuja käsitteitä sekä menetelmiä perustasolla omassa työssään. Tämän lisäksi hän oppii tunnistamaan muotoilijan työnkuvan ja muotoilun vaatimukset koneensuunnittelussa.
Sisältö
    3D-pintamallinnustavat ja hybridimallinnus. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä.
Toteutus
    Virtuaali, opintojakso suoritetaan kokonaan mallintaen annettuja tehtäviä.
Kirjallisuus
    Kurssimonisteet ja videot
Alan kirjallisuus
Hinta
   

45 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Koulutuksessa tarvittavan ohjelman voit ladata maksutta koulutuksen alettua omalle koneellesi. Ohjeet asennukseen ovat koulutuksen verkko-oppimisympäristössä.

Mallinnuksen voi tehdä myös jollakin toisella ohjelmalla kuin Inventorilla. JAMKilla ei ole tarjota niihin ohjevideoita, vaan opiskelu on omaehtoista.