Edufuturan kuntoutuksen kesäopinnot 2020, 2-12 op (EduFutura)

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.08.2020
Last enrolment date
    01.05.2020
Place
    Verkkototeutus

HUOM!

KIRJOITA LISÄTIETOJA -KENTTÄÄN OPPILAITOKSEN NIMI, JOSSA OLET KIRJOILLA (Gradia / Jyväskylän yliopisto / Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

KIRJOITA LISÄTIETOJA -KENTTÄÄN LISÄKSI SE OPINTOJAKSO / NE OPINTOJAKSOT, JOIHIN ILMOITTAUDUT (opintojaksot on lueteltu sisältö -kohdassa).
Target group
    Vain Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille.
Contents
    KUNTOUTUKSEN PERUSTEET 3 osp (vastaa 2 op työmäärää), Gradia
Opintojaksolla tutustut kaikille opintojaksoille yhteisten teemojen perusteisiin ja hankit ammatillisen perustason osaamista kuntoutuksesta. Opintojakso soveltuu esimerkiksi toisen asteen opiskelijoille tai muille kuntoutuksesta kiinnostuneille henkilöille.

KUNTOUTUS TYÖELÄMÄSSÄ 6 op, Jamk
Opintojaksolla hankit alemman korkeakoulutason osaamista kuntoutuksesta. Opintojaksolla sovelletaan kuntoutuksen tietoperustaa ja menetelmiä käytäntöön. Opintojakso soveltuu niin perustason opiskelleille toisen asteen opiskelijoille kuin ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille.

KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄSSÄ 2 op, Jamk
Opintojaksolla hankit ylemmän korkeakoulutason osaamista kuntoutuksesta. Opintojaksolla keskiössä on kuntoutuspalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen. Opintojakso soveltuu ensisijaisesti ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille, mutta myös perus- ja alempi korkeakoulutason osaamisen saavuttaneille toisen asteen opiskelijoille.

KUNTOUTUKSEN TIETEELLINEN TUTKIMUS 2 op, Jyväskylän yliopisto
Opintojaksolla hankit ylemmän korkeakoulutason osaamista kuntoutuksesta. Opintojaksolla syvennyt kuntoutuksen monitieteelliseen tutkimukseen. Opintojakso soveltuu ensisijaisesti ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille, mutta myös perus- ja alempi korkeakoulutason osaamisen saavuttaneille toisen asteen opiskelijoille.
Further Information
    Lisätietoja opintojaksoista:

- Henna Pernu (etunimi.sukunimi@gradia.fi)

- Teppo Karapalo (etunimi.sukunimi@jamk.fi)

- Tuulikki Sjögren (etunimi.sukunimi@jyu.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

TIETOSUOJA

Henkilötietoja kerätään Kuntoutuksen opintokokonaisuuden ilmoittautumista varten. Ilmoittautuneen opiskelijan tiedot siirretään toteuttavan organisaation opiskelijahallintojärjestelmään, jonka jälkeen henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä vastaa opetuksesta vastaava organisaatio.

Ilmoittautumisen yhteyshenkilönä toimii Merja Hoffren (etunimi.sukunimi@jamk.fi), joka huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään tietosuojan- ja tietoturvallisuuden kannalta asianmukaisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työtehtäviin ne kuuluvat.

Voit lukea lisää rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn oikeuksista ja velvollisuuksista JAMKin tietosuojalausekkeesta (https://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/tietosuoja/) ja ilmoittautumisjärjestelmän tietosuojaselosteesta (https://www.jamk.fi/fi/tietoa-jamkista/asiakasrekisteri_tietosuojaseloste/lyhytkurssin-rekisteriseloste/), Jyväskylän yliopiston tietosuojailmoituksesta (https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus) sekä Gradian Tietoturva ja tietosuoja-sivustolta (https://www.gradia.fi/tietosuoja-ja-tietoturva).
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: avoinamk@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi kokonaisuuden nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!