SolidWorks koneensuunnittelussa (5 op)

Attention! Online registration is closed.
Date
    15.05.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    10.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Teknillinen piirustus ja CAD, 3D-mallinnus (myös jollain muulla ohjelmistolla kuten CATIA) tai vastaava osaaminen.
Goal
    Opiskelija hallitsee parametrisen mallintamiseen ja tuotteiden konfiguroinnin. Opiskelija osaa käyttää CAD-järjestelmää koneensuunnittelun apuvälineenä esim. kustannusten ja mekanismien rasitusten määrittämisessä sekä tuotteen ympäristövaikutusten arvioinnissa (Sustainability).
Contents
    3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirustusten luominen mallista. Tuotteen konfigurointi sekä malli- että kokoonpanotasolla. Mekanismien liikeanalysointien tekeminen sekä tuotteen ympäristövaikutusten analysointi.
Accomplishment
    Opintojakso suoritetaan kokonaan työskentelemällä tietokoneilla mallintaen annettuja tehtäviä. Verkko-opiskelussa opiskelijalla on oltava käytössään CAD-työskentelyyn soveltuva tietokone sekä ohjelmistojen asentamiseen vaadittavat oikeudet ja osaaminen.

Opintojaksolla on kaksi erilaista toteutustapaa, jotka voivat sisältää lähiopetusta, itseopiskelua ja verkko-opintoja.

Vaihtoehtoisia toteutustapoja ovat:
• Lähiopinnot
• Verkko-opinnot

Yksityiskohtainen toteutustapa kuvataan opintojakson aloitusvaiheessa.
Literature
    Monisteet, Solidworks-ohjelmiston oppilaitosmateriaali, käyttöohjeet ja tutoriaalit.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi