Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö , 1 op (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 31.12.2020
Last enrolment date
    26.03.2020
Place
    verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää Git -versionhallinta työkaluun liittyvät toiminteet (add, merge, init, remove, branch, checkout). Opiskelija ymmärtää hajautetun versionhallinnan hyödyt projektille. Opiskelija osaa Gitlab -ympäristöä hyödyntäen suunnitella ja toteuttaa projektin alusta loppuun. Opiskelija saa visualisoitua projektin tulokset ja käytetyn työajan Gitlab -ympäristössä.
Contents
    Opintojaksolla läpi käydään Git -versionhallinta työkalun toimenpiteet:
- Init
- Add
- Commit
- push / pull
- remove
- merge
- branch
- checkout

Gitlab -ympäristöstä opiskellaan
- Issue -toiminne
- Milestones -toiminne
- SSH & HTTPS, repositorioiden tiedonsiirtomenetelmät
- Commit -historia
- binääristen tiedostojen versionhallinta
- statistiikka
- repositorioiden asetukset
Accomplishment
    Non-stop opintojakso videoiduilla luennoilla ja harjoitustehtäviä
Literature
    Opettajan jakama kirjallinen materiaali ja videoluennot
Other info
   

https://gitlab.labranet.jamk.fi/sahka/gitlab-opintojakso