Matematiikka 1, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    06.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    03.09.2019
Location
    Verkkototeutus
Goal
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä sekä piirtää, muodostaa ja analysoida alkeisfunktioita. Opiskelija hallitsee kolmioiden trigonometrian. Opiskelija tuntee kompleksiluvun käsitteen. Lisäksi opintojakso voi sisältää tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä (matriiseja, geometriaa, talousmatematiikkaa).
Contents
    Algebran peruslaskutoimitukset, yhtälöt, yhtälöryhmät, trigonometriaa, alkeisfunktioita, kompleksiluvun käsite. Insinööritieteiden sovelluksia. Mahdollisesti matriiseja, geometriaa ja talouselämän sovelluksia.
Accomplishment
    virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Literature
    Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa. Taulukkokirja.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable