Matematiikka 1, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    06.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    03.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä sekä piirtää, muodostaa ja analysoida alkeisfunktioita. Opiskelija hallitsee kolmioiden trigonometrian. Opiskelija tuntee kompleksiluvun käsitteen. Lisäksi opintojakso voi sisältää tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä (matriiseja, geometriaa, talousmatematiikkaa).
Sisältö
    Algebran peruslaskutoimitukset, yhtälöt, yhtälöryhmät, trigonometriaa, alkeisfunktioita, kompleksiluvun käsite. Insinööritieteiden sovelluksia. Mahdollisesti matriiseja, geometriaa ja talouselämän sovelluksia.
Toteutus
    virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa. Taulukkokirja.
Hinta
    75,00
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu