Imetysohjaajakoulutus 1,5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.10.2019 - 05.12.2019
Last enrolment date
    26.09.2019
Location
    Jyvaskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Goal
    Osallistuja osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan- ja imeväisikäisen lapsiperheen imetysohjauksen/ravitsemusneuvonnan. Hänen toiminnassaan painottuu voimavaralähtöisyys ja imetysmyönteisyys sekä perheen terveyden edistäminen. Osallistuja ymmärtää imetyksen suojelemisen, edistämisen ja tukemisen merkityksen osana naisen, vastasyntyneen, perheen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hänellä on valmiudet edistää imetystä yhteiskunnallisella – yhteisö – yksilötasolla.
Contents
    Koulutus (n. 40 h) koostuu lähiopetuksesta, osaamisennäytöstä imetysohjaustilanteessa, itsenäisestä opiskelusta Optima -verkko-oppimisympäristössä. Sisältö on:
- Imetyksen nykytilanne ja Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018 – 2022
- Imetyksen anatomia ja fysiologia
- Imetyksen suojelu ja tukeminen
- Voimavaralähtöinen imetysohjaus
- Äidin itseluottamuksen vahvistaminen
- Imetyksen erityistilanteita
- Imetys kulttuurisena ilmiönä
- Syödään yhdessä- ruokasuositukset lapsiperheille
- Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020
Accomplishment
    Lähiopetuspäivät:

Keskiviikko 2.10. klo 8.15-15.45
Keskiviikko 13.11. klo 8.15-15.45
Further Information
    Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö.
Further Information about the enrolment
    Ilmoittaudu koulutukseen 11.9.2019 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/taydennyskoulutus
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme koko koulutuksen hinnan.
Material     imetysohjaus_esite_syksy_2019.pdf