Kuntoutuksen ohjausmenetelmät I, 4 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 25.10.2019
Last enrolment date
    23.08.2019
Location
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Prerequisites
    Opiskelija tietää kuntoutuksen lähtökohdat, tuntee kuntoutuksen palvelujärjestelmiä, toimintaa ja sen keskeistä lainsäädäntöä. Opiskelija tuntee kuntoutuksen toimintamuotoja, toimijoita ja kuntoutujaryhmiä.
Hän osaa konsultoida muiden ammattiryhmien asiantuntijoita. Opiskelija tietää kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutuksen lähtökohdat ja nykytilanteen.
Goal
    Opiskelija tietää ohjaustyön teorioita ja -menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä omassa ohjaustyössään. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ohjaustilanteita. Opiskelija on omaksunut kuntoutujalähtöisen työotteen.
Opiskelija osaa toimia yhteistoiminnallisesti sekä arvioida omaa toimintaansa.
Contents
    Kuntoutuksen ohjaustyön teoreettiset lähtökohdat ja mallit. Erilaiset ohjausmallit, kuten case management, kuntoutusohjaus, palveluohjaus, sosiodynaaminen ohjaus. Dialogiin perustuvat ohjausmenetelmät mm. ratkaisukeskeinen ohjaus.
Accomplishment
    MONIMUOTOTOTEUTUS
Johdantoluennot, harjoitukset ja niihin valmistautuminen,
opiskelumateriaalin lukeminen ja oppimistehtävien tekeminen. Esseen kirjoittaminen.
Literature
    Opiskelumateriaali tehtävineen verkossa pohjautuen Moxley, P. 1989 Practice of Case Management kirjaan.

Peavy, R. Vance. 2001. Elämäni työkirja. Konstruktivististen ohjaus-periaatteiden soveltaminen: tehtäviä ja harjoituksia. Psykologien Kustannus Oy.

Suominen S. 2010. Palveluohjaaja - Asiakkaan tukija tulkki. Omaiset mielenterveystyön tukena ry.

https:/thl.fi/documents/470564/817072/palveluohjaus+Asiakkaan+tuki.pdf/7a43163-a85a-41e1-af00-11079fbbe921

Peavy, R. Vance Socio Dynamic Counselling - A Construktivist perspektive

http://www.taosinstitute.net/Websites/taos/images/PublicationsFreeBooks/Peavy_SocioDynamicCounselling_lr.pdf

Peavy, R. Vance 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien kustannus Oy.

Vehviläinen Sanna, 2014. Ohjaustyön opas-Yhteistyöllä kohti toimijuutta. Gaudeamus Oy HYY- Yhtymä, Helsinki University Press.

Ajankohtaiset tutkimusartikkelit.
Further Information
    Raija Lundahl ja Anja Tanttu
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Huom! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta; tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin takaa (pidätämme oikeuden muutoksiin).

See the Timetable