Ranska 1, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.09.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    16.08.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Opiskelija aloittaa tutustumisen ranskan kieleen ja kulttuuriin. Hän osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Hän pystyy käyttämään korrektia ranska kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa ranskan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Hän ymmärtää Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja.
Contents
    Tervehtiminen, esittäytyminen, tapaamisesta sopiminen, kieliä ja kansallisuuksia, kutsu, tarjoaminen, kohteliaisuusfraaseja, ravintolasanastoa, työhön liittyvää sanastoa, perhesuhteet, matkustamiseen liittyvää sanastoa
Accomplishment
    Kontaktiopetus, suullisia ja kirjallisia tehtäviä pari- ja ryhmätyönä.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso on mahdollista suorittaa myös englanniksi. Tunnus ZWCF1110 French 1.

See the Timetable