Espanja 1, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.09.2019 - 31.12.2019
Last enrolment date
    16.08.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Opiskelija aloittaa tutustumisen espanjan kieleen ja espanjankieliseen kulttuuriin. Hän osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Hän pystyy käyttämään korrektia kieltä helpohkoissa ja tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Hän ymmärtää Suomen ja espanjankielisten maiden välisiä kulttuurieroja.
Contents
    Espanjan kielen ja kulttuurin keskeiset peruspiirteet. Aiheina esimerkiksi tervehtiminen, esittely, kielitaito, perhe, kalenteri, kellonajat, harrastukset, ravintolassa käynti ja mielipiteen ilmaisu. Kieliopin oleellisin osa koskee verbien taivutusta preesensissä.
Accomplishment
    Kontaktiopetus, pari- ja ryhmäkeskustelut, kirjalliset sekä suulliset tehtävät, kuullunymmärtämistehtävät, etätehtävät.
Literature
    Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Tekstit ja sanastot. Tammi.
Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Kielioppi ja harjoitukset. Tammi.

Kurssilla opiskellaan oppimateriaalista kappaleet 1-8.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Vastaava toteutus englanniksi: Spanish 1, ZWCH1110

See the Timetable