Työelämäosaaminen opettajan tietoina ja taitoina 3 op, Pori

Enrol to the course

Date
    29.01.2020 - 17.03.2020
Last enrolment date
    16.12.2019
Location
    Porin seudun kansalaisopisto, Gallen-Kallelankatu 14, Pori
Target group
    Perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto
Contents
    • Muuttuvan työelämän osaamisvaatimukset, geneeriset taidot ja ammattispesifit taidot
• Oppijoiden työelämäosaamisen kehittäminen
• Urasuunnittelutaidot ja niiden kehittymisen tukeminen
• Työelämälähtöisen opettamisen ja ohjauksen suunnitelma ja sen integrointi oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmaan
Accomplishment
    Koulutus sisältää orientoivan ennakkotehtävän, kaksi lähipäivää ja omaan arkityöhön liittyvää kehittämistyötä päivien välissä. Lähipäivät toteutetaan seuraavan aikataulun mukaan:

1. lähipäivä ke 29.1.2020 klo 9-15
2. lähipäivä ti 17.3.2020 klo 9-15

Kouluttajina toimivat lehtori Seija Koskela ja lehtori Anneli Muuronen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta
Further Information
    Maija-Liisa Siitari, koulutussuunnittelija, 040 595 9180, maija-liisa.siitari@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Täydennyskoulutuspalvelut, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Further Information about the enrolment
    Marjo Varjoluoto, koulutuskoordinaattori, marjo.varjoluoto@jamk.fi
Material     esite_k2020_pori_tyoelamaosaaminen_opettajan_tietoina_ja_taitoina_.pdf
Cancellation terms
    -

Enrol to the course