TeknOpex -Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op, Keski-Suomi

Enrol to the course

Date
    19.11.2019 - 31.03.2020
Last enrolment date
    31.12.2019
Location
    Jämsä
Target group
    Kohderyhmä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetustoimen henkilöstö sekä esimiehet.
Goal
    Koulutuksen päätavoitteena on lisätä osallistujien digitaalista osaamista matalan kynnyksen periaatteella. Koulutuksen kautta opitaan hyödyntämään varmemmin digitaalisuutta osana omaa opetusta- ja kasvatustyötä. Tietoturvan huomioiminen on tärkeä osa-alue. Osallistujat pääsevät kokeilemaan ja testaamaan käytännössä lähiopetuspäivissä erilaisia digitaalisia välineitä ja sovelluksia. Yhtenä teemana on erilaisten digitaalisten välineiden avulla käyttäjien hyvinvoinnin ja arjen hallinnan tukeminen.
Contents
    Koulutusosiot sisältävät lähiopiskelua, ohjattua verkkotyöskentelyä ja omaan työhön liittyvää kehittämistä, sekä webinaareja. Koulutus koostuu kahdesta osiosta, joista voi halutessa suorittaa molemmat tai vaan toisen: Koulutusosioiden nimet ovat Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op ja Digiminäpystyvyys, 3 op. Tämä ilmoittautuminen koskee Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op koulutusosiota, joka alkaa 19.11.2019.

Tekno-osaamisen monipuolinen maailma, 3 op
Digikokeilujen kautta mahdollistetaan tutustuminen erilaisiin nykypäivän digitaalisiin palveluihin ja teknologioihin, kuten virtuaalitodellisuuteen, pelillisyyteen, robotiikkaan ja hyvinvoinnin seurantavälineisiin. Koulutuksessa perehdytään erilaisten sovellusten ja nettiohjelmien tietoturvaan, omaan tietoturvalliseen käyttäytymiseen ja näihin liittyviin haasteisiin. Opinnoissa toteutetaan verkkokyselynä kartoitus opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöiden digitaidoista.

HUOM! Koulutus alkaa infowebinaarilla 19.11. klo 14.30 -15.30.
Jämsän alueen lähiopetuspäivät kevään 2020 osalta ilmoitetaan myöhemmin.
Further Information
    Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, p. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2,40100 Jyväskylä

Koulutus on osa TeknOpex - Digimaailma kasvatus- ja opetustyössä -koulutushanketta.
Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Enrol to the course