Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet, 5 op (nonstop)

Enrol to the course

Date
    02.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    30.11.2019
Location
    Verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija tuntee tuotantoeläinten anatomian pääpiirteissään. Opiskelija tietää elimistön toiminnan vaikutuksen tuotantoeläinten tuotantoon ja käyttäytymiseen. Opiskelija tietää tuotantoeläinten normaalit elintoiminnot ja tunnistaa poikkeamat.
Opiskelija tuntee tuotantoeläinten käyttäytymisen perusteet. Opiskelija osaa tehdä havaintoja tuotantoeläinten käyttäytymisestä. Opiskelija tietää tuotantoeläinten lajikohtaisen käyttäytymisen. Opiskelija tietää ympäristön ja hoidon vaikutuksen käyttäytymiseen.
Contents
    Solu
Kudokset
Iho, karvat, sorkat, kaviot, kynnet
Tuki- ja liikuntaelimistö
Immuniteetti
Hengitys
Ruuansulatus
Lisääntyminen ja hedelmällisyys
Aineenvaihdunta
Lämmönsäätely
Lajikohtainen käyttäytyminen
Käyttäytymisen havainnointi
Ympäristön ja hoidon vaikutus tuotantoeläinten käyttäytymiseen
Accomplishment
    Osoitettuun kirjallisuuteen tutustuminen ja harjoitustyöt
Literature
    Oppimisympäristössä jaettu materiaali.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Osaamisen tunnustaminen: Sisällöltään vastaavan yliopisto- tai amk -tason opintojakson suoritustodistus ja kuvaus opintojakson sisällöstä. Työelämässä hankittu osaaminen osoitetaan erikseen järjestetyllä näytöllä

See the TimetableEnrol to the course