Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa 5 op, Etelä-Suomi

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Miten kasvattajana ja opettajana voi tunnistaa riskejä lasten ja nuorten arjessa? Miten turvataan arki, ehkäistään kaltoinkohtelua tai vahvistetaan lasten ja nuorten turvataitoja? Koulutuksessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstön turvataito- kasvatustaitoja ja erityisesti pedagogista ja ohjauksellista osaamista kohdata haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.
Aika
    14.11.2019 - 06.05.2020
Ilmoittautumiset
    07.11.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäynnin ohjaajille, oppilas/opiskelijahuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Sisältö
    • Systemaattisuus ja turvallinen arki koulussa ja varhaiskasvatuksessa
• Tuta-taitoja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen ja eri oppinaineisiin integrointi
• Tunnetaitojen taustaideologia, perustyökalut ja mahdollisuudet
• Medialukutaito ja someturvallisuus
• Kulttuurien erityispiirteet ja turvallisuutta vahvistavat eettiset koodistot
• Haastavat tilanteet ja konkreettiset työvälineet
• Varhaiset ihmissuhteet ja korjaavat kokemukset
• Kasvatusyhteistyön ja vanhemmuustaitojen ymmärtäminen
Toteutus
    Osioon kuuluu 3 lähiopetuspäivää, 2 webinaaria ja ohjattua etäopiskelua verkossa.
Lähiopetuspäivät ovat 14.11.2019, 3.3.2020 ja 6.5.2020
Webinaarit ovat 10.1.2020 ja 3.4.2020.

Lähiopetuspaikka 14.11.2019 on SuperPark Oy (SuperLounge), Tammiston kauppatie 13, 01510 Vantaa
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.
Lisätietoja
    Lisätietoja
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija,
p. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Kotimainen liiketoiminta, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Koulutuskokonaisuuteen voi ilmoittautua mukaan 1.11.2019 mennessä http://www.jamk.fi/opelle.
Materiaali     tunne-_turva-_ja_sosiaaliset__taidot_varhaiskasvatuksen_ja_koulun_arjessa_esite_vantaa_2019-2020.pdf