Olio-ohjelmointi, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.05.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    10.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Tietotekniikan peruskäyttötaidot, ohjelmoinnin perusosaaminen
Goal
    Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin käsitteet ja ymmärtää perusteorian. Opiskelija osaa suunnitella ja dokumentoida luokkia ja olioita sekä niiden välistä vuorovaikutusta. Opiskelija osaa ohjelmoida olio-ohjelmointikielellä käyttäen luokkia ja olioita. Opiskelija osaa soveltaa olio-ohjelmointia käytännön ongelmien ratkaisussa.
Contents
    - olio-ohjelmoinnin perusteet
- luokkarakenteiden määrittely ja suunnittelu
- olioiden kuvauskieli (UML)
- olion tilan ja elinkaaren hallinta
- monimuotoisuus
- periyttäminen
- koostaminen
- rajapinnat
- poikkeuskäsittely
- kokoelmaluokkien hallinta
- tiedon tallentaminen
- yksikkötestaus
Accomplishment
    Opintojaksosta on erilaisia toteutustapoja, jotka voivat sisältää luentoja, ohjattuja harjoituksia, käytännön harjoituksia, itseopiskelua ja verkko-opintoja.
Literature
    Verkko-opiskelumateriaali
Muu mahdollinen opintojaksolla sovittava materiaali
Further Information
    avoinamk@jamk.fi