Data-analytiikka ja tekoäly, 30 op

Enrol to the studies
Attention! The course is full, but you can still send your application
Date
    27.08.2020 - 30.04.2021
Last enrolment date
    16.08.2020
Place
    Verkkototeutus.
Aloituswebinaari 27.8. klo 15 -16.30
Target group
    Perusohjelmointitaidot omaavat henkilöt.
Prerequisites
    Python ohjelmointikielen osaaminen on suotavaa.
Contents
    Datan esikäsittely 3op
Datan analysointi 4op
Kone-oppinen, 5op

Big Data -ympäristöt, 5op
Syväoppinen, 5op

Projektityö: Tekoäly 4op
Projektityö: Data-analytiikka 4op

Opinnot sisältävät teknologioiden teorian lisäksi paljon käytännössä tehtäviä harjoituksia, joissa datamassaan sovelletaan data-analytiikkaa, koneoppimista tai syväoppimista.
Further Information
    Mika Rantonen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Enrol to the studies