Lastensuojelun ja perhetyön perusteet, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    28.10.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    13.10.2019
Location
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2
Prerequisites
    Opiskelija on perehtynyt suomalaisen sosiaaliturvapolitiikan kokonaisuuteen sekä perheitä tukeviin palveluihin. Opiskelija hahmottaa yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen sekä tietää ehkäisevän lastensuojelun merkityksen yhteiskunnassa.
Goal
    Opiskelija osaa
• lastensuojelu- ja perhetyön arvot, periaatteet, tavoitteet ja työskentelytavat
• lastensuojelun palvelujärjestelmän
• perhetyön perusteet
Contents
    • Eettisyys lastensuojelussa
• Lastensuojelun lainsäädäntö
• Lastensuojelun ja perheohjauksen prosessi
• Ennaltaehkäisevä avohuollon työskentely ja tukitoimet
• Sijaishuollon toimintamuodot
• Lastensuojelun dokumentaatio
• Perhetyön muodot ja prosessi
Accomplishment
    • Monimuoto-opiskelu: Lähiopetus, verkko-opinnot.
Literature
    •Räty, Tapio. Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. 3. Uudistettu painos (2015). Helsinki: Edita.
• Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu -toteuttaminen ja päätöksenteko. Telentum Pro.
• Rosi, Enroos, Tarja Heino, Tarja Pösö (2018). Huostaanotosta. Lastensuojelun vaativa tehtävä. Tampere: Vastapaino.
Further Information
    Taja Kiiskilä, Sanna Häkkinen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Huom! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta Jyväskylässä. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.

See the Timetable