Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus, 5 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    20.10.2020 - 09.03.2021
Last enrolment date
    04.09.2020
Place
    JAMKin Lutakon kampus, Dynamo, Piippukatu 2, luokka P2_D307, 20.10.2020-9.3.2021, tiistaisin klo 15.30-18.00.
Goal
    Osaamistavoitteet:

Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alasi tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä. Tunnet keskeiset ryhmäohjauksen opetusmenetelmät sekä oppimateriaalit ja kykenet tarkoituksenmukaisesti valitsemaan, soveltamaan ja kehittämään niitä. Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä sekä opiskelijana että opettajana.

Opintojakson tavoitteet:

Opintojakson jälkeen osaat käyttää ja soveltaa musiikkikasvatuksen työtapoja (laulu, soitto, liike, tanssi, kuuntelu sekä taideaineiden integraatio) ja -menetelmiä suunnitellessasi ja toteuttaessasi elämyksellistä musiikkitoimintaa odottavien äitien sekä pienten lasten ja vanhempien ryhmissä.

Olet perehtynyt alle 3-vuotiaan lapsen yleiseen ja musiikilliseen kehitykseen sekä musiikkikasvatuksen lähtökohtiin. Opit ymmärtämään lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen merkityksen sekä vanhemman ja lapsen välisen musiikillisen vuorovaikutuksen tukemisen tärkeyden varhaisiän musiikinopetuksessa.

Osaat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista musiikkikasvatustoimintaa varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteiden mukaisesti.
Opit arvioimaan ja kehittämään teoreettista ja käytännöllistä osaamistasi sekä ohjaustaitojasi opetustyössä.
Accomplishment
    Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä sekä kontaktiopiskelua.
Further Information
    Leena Pantsu (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi