Biotalouden uudet liiketoimintamallit, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    05.09.2019
Location
    Verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija osaa arvioida yrittämisen toimintaympäristöä ja yritystoiminnan taloudellisia lainalaisuuksia biotalouden yrittäjyyden näkökulmasta ja soveltaa oppimaansa esimerkkiyritykseen. Opiskelija osaa tehdä aloittavalle biotalousyritykselle liiketoimintasuunnitelman ja osaa suunnitella liikeidean pohjalta yrityksen talouteen ja toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Opiskelija osaa laatia yritykselle markkinointisuunnitelman.
Contents
    Yritysanalyysejä eri tavoin toimivista biotalouden yrityksistä Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.
- biotalousyrityksen liiketoimintasuunnitelma
- biotalousyrityksen markkinointisuunnitelma
Literature
    Verkko-opiskelumateriaali
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable