Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta (YAMK) - Health Economics in Health Care and Social Services (Master's level), 5 op/cr (CampusOnline)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    16.09.2019 - 13.12.2019
Ilmoittautumiset
    09.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Online studies
Edeltävä osaaminen
    AMK-tutkinnon tuottama osaaminen
***
Competencies in management and leadership achieved in BA degree in health care or/and social services
Tavoite
    Opiskelija
- ymmärtää terveydenhuollon keskeiset käsitteet ja teoreettisen ajattelun perusedellytykset mikro- ja makrotaloudellisella tasolla
- hallitsee joitakin nykyisistä keskusteluista ja suuntauksista, jotka liittyvät terveydenhuoltoon ja sosiaali- ja terveydenhuollon politiikkaan
- osaa analysoida sosiaalisia ja terveydenhuoltoon liittyviä tyypillisiä resurssienjako-ongelmia
- on perehtynyt erilaisiin terveydellisiin taloudellisiin arvioihin
- on oppinut kustannustehokkuusanalyysin perusteet
- oppii harkitsemaan lääketieteellisiä ja / tai eettisiä kysymyksiä taloudellisessa päätöksenteossa
***
The student
- understands the key concepts of health economics and the basic premises of theoretical thinking in micro and macroeconomic levels
- masters some of the current discourse and trends connected to the health economic and policy in social and health care
- are able to analyze typical resource allocation problems involving social and health care
- has mastered different types of health economic evaluations
- has mastered the basics of cost-effectiveness analysis - learns how to consider medical and/or ethical issues in financial decision-making
Sisältö
    - Terveystalouden käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
- Terveystaloustieteen perusteet
- Terveystalouden arvioinnin teoreettinen perusta
- Kustannusten minimoinnin analyysi (CMA)
- Kustannus-hyötyanalyysi (CBA)
- Kustannustehokkuusanalyysi (CEA)
***
- Introduction of health economics for social and health care professionals
- Basic of health economics theories
- Theoretical basis of health economic evaluation
- Cost Minimization Analysis (CMA)
- Cost-benefit Analysis (CBA)
- Cost-effectiveness Analysis (CEA)
Toteutus
    Ohjattu verkko-opiskelu, itsenäistä työskentelyä; Ennakkotehtävä, verkkokeskustelu ja oppimistehtävät
***
Online studies: Online discussion, learning tasks, independent study
Hinta
    Maksuton
Free of charge
Lisätietoja
    Arshia Amiri (etunimi.sukunimi@jamk.fi) / (firstname.lastname@jamk.fi)
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!
***
Please cancel your studies via email: campusonline@jamk.fi. Include in your email the name of the course you are cancelling and your contact information. Thank you!