Kehityksen ja oppimisen tuki vuorohoidossa 3 op, Lahti

Enrol to the course

Date
    02.03.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    18.02.2020
Location
    Lahti, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
Target group
    Koulutus on tarkoitettu vuorohoidon henkilöstölle ja esimiehille, sekä muulle varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvää osaamista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Koulutuksen tarkoituksena on antaa työkaluja turvallisen psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen oppimisympäristön ja arjen rakenteiden kehittämiseen. Koulutuksella lisätään myös vuorohoidon ammattilaisten verkostoitumista ja osaamisen jakamista kehityksen ja oppimisen tukeen liittyen. Koulutuksella pyritään myös tuottamaan uusia toimintatapoja ja jakamaan hyviä käytänteitä vuorohoitoyksiköissä.
Contents
    Koulutuksen teemana on tuen järjestäminen ja toteuttaminen yhteistyössä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Koulutuksessa avataan ja selkiytetään Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista tuen kolmiportaisuutta erityisesti vuorohoidon kontekstissa. Koulutuksessa tarkastellaan oppimisen prosessia, sekä pedagogiikan tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelua kehityksen ja oppimisen tuen perustana.
Accomplishment
    Opintokokonaisuus sisältää kaksi lähipäivää, pienimuotoisia omaan työhön liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä opiskelua verkko-oppimisympäristössä.

Lähipäivät 16.3. ja 27.4.2020 Lahdessa
Further Information
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Material     kehityksen_ja_oppimisen_tuki_vuorohoidossa_jamk_2.pdf
Cancellation terms
    Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.

Enrol to the course