Yritysoikeus, 5 op (verkkototeutus)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    31.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 16.08.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Tavoite
    Opiskelija tuntee yhtiöoikeuden ja erityisesti osakeyhtiöön liittyvät valta- ja vastuukysymykset. Hän tietää yritysmuodon muuttamisen, yhtiön purkamisen, sulautumisen, jakautumisen ja osakassopimusten keskeisen sisällön ja normiston.
Sisältö
    Yhtiöoikeus ja muu yritysten toimintaa sääntelevä normisto
Toteutus
    Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä, joista annetaan henkilökohtainen kirjallinen palaute
Kirjallisuus
    Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö, Suositeltava kirjallisuus: Villa, S. 2004. Yritysoikeus. Helsinki. WSOYPro.
Suojanen, K., Lakari, T., Savolainen, M. & Sirainen, A. 2011. Yritysoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteiden juridiikka. Helsinki. K-S Kustannus.
Hinta
    75 €
Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen.