Laatutekninen perusajattelu, 1 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.11.2019 - 31.05.2020
Last enrolment date
    29.02.2020
Place
    verkko-toteutus
Prerequisites
    -
Goal
    Opiskelija hallitsee laatuteknisen perusajattelun ja osaa huomioida sen työtehtävissään. Hän ymmärtää ja asennoituu laadun tekemiseen osana normaalia työtä.
Contents
    1. Laatuajattelu: Laadun merkitys, laadun määrittely, jotta sitä voi hallita ja kehittää, laadun tekemisen perusteet

2. Laadunhallintastandardit: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 ja niiden käyttöidea, muiden johtamisjärjestelmästandardien rakenne ja idea

3. Laatukustannukset ja niiden hyödyntäminen