Teknologialiiketoiminnan johtamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot, 10 op (YAMK)

Attention! Online registration is closed.
Date
    10.01.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Place
    Rajakatu 35,40200 Jyväskylä
Target group
    Ensisijaisesti polkuopinnot 1 suorittaneille.
Prerequisites
    Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering tai opistoasteen insinööri.
Goal
    Opiskelija omaa tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet toimia asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä myös kansainvälisesti verkostuneissa organisaatioissa. Opiskelija hallitsee alansa uusimpia tietoja sekä omaa valmiuksia yrittäjyyslähtöiseen toimintaan ja laadukkaaseen oman ja organisaationsa osaamisen kehittämiseen. Opiskelija kykenee reagoimaan nopeisiin muutoksiin sekä luomaan ja analysoimaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja systemaattisia kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
Contents
    YZZZ0230.0K0K2 Talouden ohjaus, 5 op
YTTJ8201.0K0K2 Tuotannon johtaminen, 5 op (YAMK)
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Courses of this course chain
   
Tuotannon johtaminen, 5 op (YAMK)
Talouden ohjaus, 5 op