Kuljetusmuodot 1, 5 op (nonstop) (CampusOnline)

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.03.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    31.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Logistiikan perusteiden hallinta.
Goal
    Opiskelija ymmärtää kuljetusten merkityksen logistisen järjestelmän ja kansantalouden osana sekä tuntee tiekuljetusten toimintaympäristön ja keskeisimpien säädösten sisällöt.
Contents
    Kuljetusmuotojen yleiskatsaus
Tiekuljetukset:
o toimintaympäristö
o vastuut ja velvollisuudet
o tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset säädökset
o teknologinen hyödyntäminen.

See the Timetable