Orientoituminen ohjaukseen 5 op, verkkototeutus

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Vahvista osaamistasi ohjaus- ja neuvontatyössä!

Tässä koulutuksessa tutustut ohjauksen peruskäsitteistöön, sisältöalueisiin sekä opinto-ohjaajan työhön. Pohdit ohjauksen yhteiskunnallista merkitystä ja kehittämishaasteita tässä ajassa. Lisäksi perehdyt ohjauksen suunnitteluun, ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämiseen sekä ohjauksen arviointiin.

Näistä opinnoista on mahdollista saada hakupisteitä, mikäli hakeudut JAMKin opinto-ohjaajankoulutukseen. Opinnot on myös mahdollista soveltuvin osin hyväksilukea opinto-ohjaajankoulutuksessamme.
Aika
    01.09.2020 - 15.12.2020
Ilmoittautumiset
    17.08.2020 mennessä
Paikka
    verkkototeutus
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka teet ohjaus- ja neuvontatyötä esimerkiksi oppilaitoksessa, koulutusorganisaatiossa, työ- ja elinkeinohallinnossa, Ohjaamossa, nuoriso- ja vapaa-ajantoimessa, järjestössä, yhdistyksessä tai ohjauksen hankkeessa.
Sisältö
    • Ohjaus, opinto-ohjaus, tiedottaminen, neuvonta - mitä näillä tarkoitetaan?
• Yhteiskunnan, työelämän ja koulutuspolitiikan muutokset sekä niiden yhteys opinto-ohjaukseen
• Ohjauksen sisältöalueet
• Ohjauksen suunnittelu sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestäminen
• Ohjauksen arviointi
Toteutus
    Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opinnot sisältävät oppimistehtäviä ja itsearvioinnin. Voit opiskella oman aikataulusi mukaan edellä mainittuna ajanjaksona.
Hinta
    380 euroa (sis. alv 24 %). Koulutus on mahdollista maksaa kahdessa erässä.
Lisätietoja
    Maija-Liisa Siitari, koulutussuunnittelija,
p. 040 595 9180, maija-liisa.siitari@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu,
Täydennyskoulutuspalvelut, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Minna Demirel, koulutussihteeri, p. 050 591 3658, minna.demirel@jamk.fi
Materiaali     esite_orientoituminen_ohjaukseen_s2020.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Sen jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.

Ilmoittaudu koulutukseen