Seksuaali- ja tasa-arvokasvatus alakoulussa 3 op, Kuopio

Enrol to the course

Date
    14.12.2020 - 19.03.2021
Last enrolment date
    30.11.2020
Place
    Kuopio
Target group
    Alakouluissa toimiva opetus- ja kasvatushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on alakoulujen henkilöstön asiantuntijuuden ja pedagogisen osaamisen kehittyminen seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen osalta.
Contents
    - Voimavaraistava ja kulttuurisensitiivinen seksuaali-, sukupuoli- ja tasa-arvokasvatus sekä sukupuolen moninaisuus alakouluissa
- Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus lapsuus ja varhaisnuoruusiässä sekä yhdenvertaisuuden edistäminen
- Kehotunnekasvatus: itsearvostuksen kehittyminen, myönteinen kehoitsetunto, yksilöllisyyden kunnioittaminen
- Kaveri- ja seurustelutaidot
- Turvataitokasvatus

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, omaan työhön liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä verkko-oppimista. Lähipäivät toteutetaan kahdella paikkakunnalla, niin että osallistujat osallistuvat lähipaivään itselleen sopivalla paikkakunnalla. Tämä ilmoittautuminen koskee Kuopion kontaktipäiviä. Verkko-oppimisalusta on yhteinen molempien paikkakuntien lähiopetukseen osallistujille.
Accomplishment
    Lähiopetuksen toteuttamispaikkakunta:
Kuopio 18.1.2021 ja 22.2.2021
Further Information
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Further Information about the enrolment
    Ilmoittaudu koulutukseen 30.11.2020 mennessä
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Lapsen ja nuoren seksuaali- ja tasa-arvokasvatus -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.

Enrol to the course