Suomalaisen työelämän osaaja, korkeakouludiplomi, 60 op

Enrol to the course

Date
    20.08.2019 - 31.05.2021
Last enrolment date
    07.08.2020
Target group
    Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, jos
- olet maahanmuuttaja
- sinulla on jo korkeakoulututkinto tai korkeakouluopintoja tehtynä
- tavoitteenasi on saada työpaikka tai jatkaa opintojasi samalla tai kokonaan eri alalla
- et ole vielä löytänyt koulutustasi vastaavaa työpaikkaa Suomesta
- selviydyt opinnoista suomen kielellä (yleisen kielitutkinnon tasoa 3 vastaava osaaminen)
Contents
    Opinnot koostetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintotarjonnasta.

Opinnot koostuvat seuraavista teemoista:

Suomalaisen työelämän osaaja 30 op:
Ammatillinen kehittyminen 5 op
Yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Työelämän pelisäännöt 5 op
Työelämän muutokset 5 op
Suomen kieli ja viestintä 5 op + 5 op

Ammatillinen erityisosaaminen 30 op
Opiskelijan henkilökohtaisen osaamistarpeen mukaisia opintoja.
Accomplishment
    Koulutuksen alussa kanssasi laaditaan opiskelusuunnitelma, jota voidaan muuttaa ja tarkentaa opintojen edetessä. Opintorytmi vaihtelee opintojaksoittain.

Opiskelet esimerkiksi luokkahuoneessa, verkkoympäristössä tai työpaikalla. Perehdyt opiskeltaviin asioihin lukemalla, havainnoimalla, osallistumalla luentoihin ja ryhmätapaamisiin sekä tekemällä ryhmätöitä. Opiskeluun sisältyy myös kirjallisten raporttien ja esseiden laadintaa.
Price
    Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi toteutetaan UOMA-hankkeen koulutuspilottina. Pilottivaiheessa koulutus on maksuton kohderyhmään kuuluville osallistujille.
Further Information
    Sisältöihin liittyvät kysymykset:
Piia Hynynen, koulutuskoordinaattori
+358 40 559 1802
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Enrol to the course