Taulukkolaskennan tehokäyttö, 5 op (verkkototeutus, nonstop)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    26.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Taulukkolaskennan perusteet mm: funktioiden käyttö, kaavojen kirjoittaminen, kaavioiden tekeminen.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee taulukkolaskennan edistyneitä ominaisuuksia ja pystyy hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä.
Sisältö
    Taulukkolaskennan muotoilutoiminnot, kaavojen tarkistaminen, tulostusalueen käyttö, viittaukset taulukossa ja taulukoiden välillä, laskentaa helpottavat funktiot, suurten taulukoiden lajittelutoiminnot, tietojen kokoaminen, tavoitteen haku, skenaariot, Pivot-kaaviot, makrojen tekeminen.
Toteutus
    Harjoitukset verkko-oppimisympäristössä
Kirjallisuus
    Hänninen-Pihlajamäki, P. 2019. Taulukkolaskennan tehokäyttö -ohjeet. Optima-materiaali. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojaksosta on kesäopinto-toteutus ja NONSTOP-toteutus (täysin virtuaalinen toteutus).