ICT-valmiudet, 3 op (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    26.08.2019 - 31.05.2020
Last enrolment date
    22.03.2020
Place
    Verkkototeutus
Target group
    amk-opinnoista kiinnostuneille
Goal
    Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan välineitä työskentelyssään.
Hänellä on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä.
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.
Contents
    Tekstinkäsittelyohjelman keskeiset toiminnot pitkien, moniosaisten asiakirjojen (esim. JAMKin raportit) käsittelyyn ja asiakirjastandardin mukaisen asiakirjan laatimiseksi.
Opintojakson aikana opiskelija laatii raporttimallipohjan, jota hän voi hyödyntää kirjallisissa töissään.

Taulukkolaskentaohjelman perustoiminnot ja niiden soveltaminen.

Esitysgrafiikkaohjelman käyttäminen monipuolisen ja selkeän esityksen laatimiseksi.

Tekijänoikeuksien ja tietoturvan peruskäsitteet.
Koulutusohjelmakohtaisesti opintojaksoon voi sisältyä myös muita yhdessä sovittavia, osaamisen kannalta hyödyllisiä tietotekniikan aihepiirejä.
Accomplishment
    Verkkototeutus
Literature
    Verkko-oppimisympäristön materiaali, Microsoft Office – tuotteiden sähköiset oppaat ja muu ajankohtainen nettimateriaali.
Price
    45 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Jyväskylän ammattikorkeakoululla on käytössä Windows- ja Office -ympäristö, joiden käyttöön opintojakso antaa valmiudet.