Läheisväkivallan ennaltaehkäisy, 5 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    26.10.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    11.10.2020
Place
    Verkkototeutus
Target group
    VAIN Gradian ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille
Prerequisites
    -
Goal
    Opiskelija
- ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saa valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
- tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
- ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osaa tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
- osaa käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa
Contents
    - Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
- Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
- Turvataidot ja turvakeskustelu
- Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
- Oma ammatillinen kehittyminen
Accomplishment
    Itsenäinen verkko-opiskelu
Oppimistehtävät, yksilötyöskentely
Literature
    Tehtäväkohtaiset sähköiset lähteet
Further Information
    Eija Kuisma ja Hannu Piispanen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.