Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat, 2 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    14.01.2020 - 09.03.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Goal
    Opiskelija ymmärtää opiskelutekniikoiden merkityksen oppimisessaan ja opiskelussaan. Opiskelija osaa valita omaan oppimistyyliinsä sopivia ja tarkoituksenmukaisia opiskelutapoja. Hän hallitsee lähdeaineistojen käytön ja löytää tekstistä olennaiset asiat.
Contents
    Opiskelulukemisen avaimet, tiedon omaksumisen keinot, opittavan aineksen jäsentelyn tekniikat ja lähdeaineistoista kirjoittamisen taito.
Accomplishment
    Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, virtuaaliopiskelu / verkkojaksolla webinaariopetus, itsenäinen työskentely
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso on osa Sujuvuutta opiskeluun 5 op -opintojaksoa

Opintojakso 'Sujuvuutta opiskelutekniikkaan 5 op' koostuu seuraavista valinnaisista osista:
Lukemisen ja muistiinpainamisen tekniikoita 2 op
Opiskelukirjoittaminen 2 op
Kielenhuollon kertaus 1 op

See the Timetable