Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen (YAMK), 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    23.08.2019 - 14.11.2019
Last enrolment date
    18.08.2019
Location
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Prerequisites
    AMK-tutkinto
Goal
    Opiskelija tietää kansainväliset vaatimukset terveyden edistämisen asiantuntijuudelle ja strategiselle johtamiselle. Hän kykenee arvioimaan kriittisesti omaa terveyden edistämisen asiantuntijuuttaan ja pyrkii sen jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. Hän osaa arvioida tulevaisuussuuntautuneesti ja kriittisesti oman toimialansa ja palveluiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyden edistämisen toimintaan. Opiskelija osaa aktivoida ja tehdä yhteistyötä verkostojen ja sidosryhmien kanssa edistääkseen terveyden edistämisen strategian toteutumista ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Hän osaa hyödyntää näyttöön perustuvia terveyden edistämisen johtamisen työvälineitä kehittäessään ja johtaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.
Contents
    - Asiantuntijuus terveyden edistämisen johtamisessa
- Terveyden edistämisen strategiat ja ohjelma
- Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö terveyden edistämisen johtamisessa
- Näyttöön perustuvat terveyden edistämisen johtamisen työvälineet
Accomplishment
    kontakti- ja etäopiskelu
Literature
    Eriksson, A. 2011. Health-Promoting Leadership: A Study of the Concept and Critical Conditions for Implementation and Evaluation. NHV Report 2011:6. Doctoral Thesis. http://www.nhv.se/upload/biblioteket/andrea%20eriksson%20kappa.pdf)

Health Impact Assessment. Past achivement, current understanding and future progress. 2013. Edited by Kemm, J., Oxford, UK: Oxford University Press.
OR
Integrating Health Impact Assessment with the Policy Process. Lessons and experiences from around the world. 2013. Edited by O’Mullane, M. Oxford, UK: Oxford University Press.

IUPHE Accreditation/ Health Promotion Practitioners. http://www.iuhpe.org

Johnson, A. & Paton, K. 2007. Health Promotion and Health Services. Management for change.


Leppo, K., Ollila, E., Peña, S., Wismar, M. & Cook, S. (ed.) 2013. Health in All Policies (HiAP). Seizing opportunities, implementing policies. Pages: 25-42, 307-338. http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/health-in-all-policies-seizing-opportunities,-implementing-policies

Quigley, R., den Broeder, L., Furu, P., Bond, A., Cave, B. & Bos, R. 2006. Health Impact Assessment International Best Practice Principles, Special Publication Series No. 5. Fargo, USA: International Association for Impact Assessment. https://iaia.org/publicdocuments/special-publications/SP5.pdf

Ståhl, T., Wismar, M., Ollila, E., Lahtinen & Leppo, K. 2006. Health in All Policies. Prospects and potentials. Ministry of Social Affairs and Health. p. 3-20, 145-188.

Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. FUTUREX – Future Experts -hanke. 2013. Toim. A. Rouhelo & H. Trapp. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1
Turku:Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. (Viitattu 11.3.2016) http://futurex.utu.fi/julkaisut.php. (soveltuvin osin)

WHO. Health2020. http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being
Further Information
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta Jyväskylässä. Tarkistathan ajankohdat allaolevan linkin kautta.

See the Timetable