Fysioterapeuttien suoravastaanottoon valmentava täydennyskoulutus II moduuli

Enrol to the course

Date
    24.09.2020 - 20.11.2020
Last enrolment date
    30.08.2020
Place
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Target group
    Koulutus soveltuu fysioterapeuteille, jotka toimivat perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa ja joilla on vähintään kaksi vuotta alan työkokemusta.
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on, että fysioterapeutit voivat toteutetaan laajasti ja yhtenäisesti tuki- ja liikuntaelinsairaiden (tules-) asiakkaiden akuuttivastaanottoa perusterveydenhuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa. Koulutus koostuu kolmesta moduulista (5–15 op).
Contents
    • Moduuli II
Tules-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot, lantiorengas -alaraajat 5 op
sisältää: kliiniset tutkimisen taidot – teoriaa ja käytännön opetusta, erotusdiagnostinen tutkimista ja ohjausta sekä osaamisen näytön (sis. lähiopetus 5 pv, 24-25.9., 29-30.10 ja 20.11.2020, monipuolisia verkko –opintoja ja kehittämistehtäviä).
Accomplishment
    Koulutus on työn ohessa suoritettavaa monimuoto-opiskelua. Teoreettisissa opinnoissa on lähi- ja verkko-opetusta. Kaikki moduulit sisältävät seuraavaa: Perusteita käytännön erotusdiagnostiseen tutkimiseen ja terapeuttiseen harjoittelun suunnitteluun; Red- ja yellow flagsit, mittaamisen avulla luotettavan seurannan kehittämistä, terapeuttista harjoittelua; kineettisen kontrollin harjoitteiden kautta kestävyys ja voima-harjoittelua, mobiiliohjausmenetelmien hyödyntämistä, näyttöön perustuvan tiedon hakua ja soveltamista, asiakasohjauksen taitoja, kehittämistehtäviä; itsenäisenä opiskeluna ja yhteisesti käsiteltävinä.

Koulutus sisältää myös työssäoppimista, jolloin harjoitellaan tules -asiakkaiden kliinistä tutkimista, valmistaudutaan suoravastaanotto-osaamisen näyttöön (2) sekä juurrutetaan fysioterapian tehtäväsiirron käytännön toteutus omaan työympäristöön.
Further Information
    Lisätietoja saatte yhteyshenkilöiltä:
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, JAMK, puh 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Eeva Helminen, fysioterapian lehtori, JAMK, puh 040 725 1205, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Other info
    Koulutuksen sisältö on suunniteltu siten, että se antaa valmiudet kokonaisvaltaiseen tuki- ja liikuntaelinvaivojen vastaanottotyöhön (niska, selkä, yläraajat, alaraajat).

Enrol to the course