Verotus ja tilinpäätössuunnittelu, 5 op (verkkototeutus)

Enrolment has not opened yet. Enrolment begins on 03.08.2020 at 09:00 on this page.
Date
    31.08.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    03.08.2020 - 16.08.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Verotuksen perusteet, Tilinpäätöksen perusteet
Goal
    Opiskelija ymmärtää verotuksen tavoitteet. Opiskelija osaa tilinpäätösaineistosta laskea verotettavan tulon ja nettovarallisuuden sekä yritystulosta omistajille määräytyvän veron yritysmuodoittain. Opiskelija osaa laskea verotuksen näkökulmasta edullisimman voitonjaon yritykselle. Opiskelija tietää tilinpäätössuunnittelun mahdollisuudet ja keinot ja merkityksen verotuksessa.
Contents
    Keskeinen verolainsäädäntö, tuloverojärjestelmä, yritysmuodot ja omistajat verotuksessa, elinkeinotoiminnan verotus, tilinpäätössuunnittelu
Accomplishment
    Orientaatiowebinaari 7.9. klo 19 - 20.15

Etäopiskelu tapahtuu verkko-opiskelumateriaalin, videoiden sekä harjoitustehtävien avulla.
Literature
    Tomperi, S., Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 29. painos tai uudempi, Sanoma Pro Oy Helsinki
Vero.fi-sivustot
Price
    75 €

The studies is free-of-charge for unemployed job seekers and asylum seekers.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi