Verotus ja tilinpäätössuunnittelu, 5 op (verkkototeutus)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    31.08.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 16.08.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Verotuksen perusteet, Tilinpäätöksen perusteet
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää verotuksen tavoitteet. Opiskelija osaa tilinpäätösaineistosta laskea verotettavan tulon ja nettovarallisuuden sekä yritystulosta omistajille määräytyvän veron yritysmuodoittain. Opiskelija osaa laskea verotuksen näkökulmasta edullisimman voitonjaon yritykselle. Opiskelija tietää tilinpäätössuunnittelun mahdollisuudet ja keinot ja merkityksen verotuksessa.
Sisältö
    Keskeinen verolainsäädäntö, tuloverojärjestelmä, yritysmuodot ja omistajat verotuksessa, elinkeinotoiminnan verotus, tilinpäätössuunnittelu
Toteutus
    Orientaatiowebinaari 7.9. klo 19 - 20.15

Etäopiskelu tapahtuu verkko-opiskelumateriaalin, videoiden sekä harjoitustehtävien avulla.
Kirjallisuus
    Tomperi, S., Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. 29. painos tai uudempi, Sanoma Pro Oy Helsinki
Vero.fi-sivustot
Hinta
    75 €

Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi