Highway 2 Code projects XR-Developer, 40 Cr

Enrol to the studies
Date
    07.09.2020 - 26.02.2021
Last enrolment date
    07.08.2020
Place
   

Digi & Game Center, Matarankatu 2, Jyväskylä

Target group
   

XR-kehittäjän koulutus sopii sinulle työtön työnhakija, joka haluat työllistyä IT-alalle! Koulutus toteutetaan siten, että toimit koulutuksen ajan päätoimisena opiskelijana (Julkisen työvoima ja yrityspalvelulain (tai kotoutumislain) mukainen omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella) tai lyhytkestoisen opiskelun säännöstön alaisuudessa. 

Koulutuksen kesto ja laajuus määrittyy suoritettavien opintojaksojen perusteella. Opiskeluiden pää/sivutoimisuus, omaehtoinen opiskelu tai lyhytkestoisuus ratkaistaan TE-toimistossa.

Ollaksesi hakukelpoinen sinun tulee keskustella osallistumisestasi TE-toimiston kanssa ja saada lupa opiskelulle. Voit käyttää sivun alta löytyvää koulutuskuvausta (XR_digigamecenter.pdf) keskusteluiden pohjana.

Lue lisää työttömyysetuudella opiskelusta:

* Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

* Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu


----------------------------------------------------------

XR developer training is right for you unemployed job seeker who wants to get a job in the IT industry! The training is carried out in such a way that you work as a full-time student during the training (voluntary study with unemployment benefits in accordance with the Public Labor and Business Services Act (or the Integration Act) or under the short-term study regulations.

To be eligible, you must discuss your participation with the TE Office and obtain permission to study. You can use the attached training description (XR_DigiGameCenter.pdf) below as a basis for discussions.

Unemployment benefit to support short-term study (max 6 months)

A jobseeker`s independent study can be supported by unemployment benefit

 


 

Prerequisites
   

Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta ei edellytetä aiempaa osaamista IT-alasta. Jos sinulla kuitenkin on ymmärrystä pelialasta, siellä käytettävistä teknologioista tai jostain ohjelmointikielestä, niin se katsotaan eduksi ja helpottaa opintojen suorittamista. Tärkein asia koulutuksen läpäisylle on kuitenkin motivaatio; toivommekin, että ennakkotehtävässä se näkyy kauas!


----------------------------------------------------------
The student participating in the training is not required to have previous knowledge of the IT field. However, if you have an understanding of the gaming industry, the technologies used there, or some programming language, then it is considered an advantage and makes it easier to complete your studies. The most important thing, however, for passing education is motivation; we hope that in the preliminary task it will show far!
Goal
   

Ymmärtää XR-maailmaan liittyvät kokonaisuudet ja käsitteet Kykenee tuottamaan 3D-malleja ja luomaan virtuaalimaailmoja Oppii ohjelmoimaan Oppii tuottamaan interaktioita luomaasi virtuaalimaailmaan Ymmärtää nykyaikaisen ohjelmistokehitykseen liittyvät käsitteet ja toimintomallit


----------------------------------------------------------
The aim of the training is that you
- understand the entities and concepts associated with the Cross Reality
- are able to produce 3D-models and create virtual worlds
- learn to program
- learn to create interaction inside the virtual world you create
- understand the concepts and models of modern software development
Contents
    Introduction to Cross-Reality, 5op
Software Engineering, 5op
Blender Modeling, 5op
Proggramming with C++, 5op
Cross-Reality with Unreal 4, 10op
Työssäoppiminen/kehittämistyö, 10op
----------------------------------------------------------
Introduction to Cross-Reality, 5 ECTS
Software Engineering, 5 ECTS
Blender Modeling, 5 ECTS
Proggramming with C++, 5 ECTS
Cross-Reality with Unreal Engine 4, 10 ECTS
Internship/Development challenge, 10 ECTS
Accomplishment
   

Koulutus toteutetaan luokkahuonetoteutuksena (Tilat: Jyväskylä Digi & Game Center) siten, että jokainen koulutuspäivä muodostuu aamupäivällä olevasta teoriaosasta jota jatketaan teoriaan liittyvien tehtävien toteuttamisella oppimisympäristössä. Toteutukseen liittyvät tehtävät ovat yhteisiä samaan aikaan virtuaalitoteutuksessa olevien opiskelijoiden kanssa. Koulutuksen toteuttaja tarjoaa jokaiselle opiskelijalle Digi&Game Centerissä oman työpisteen sekä työkoneen.


----------------------------------------------------------

The training is carried out as a classroom implementation (Facilities: Jyväskylä Digi & Game Center) so that each training day consists of a theoretical part in the morning, which is continued by carrying out tasks related to the theory in a learning environment. The tasks related to the implementation are shared with the students in the virtual implementation at the same time. The training provider offers each student their own workstation and work machine at Digi & Game Center.

Price
    The training is free of charge
Further Information
    Niko Kiviaho,
etunimi.sukunimi@jamk.fi
https://h2c.fi/highway-2-code-in-english/
Further Information about the enrolment
   

XR-kehittäjän koulutukseen valitaan 15 henkilöä. Mikäli koulutukseen on hakijoita enemmän, koulutukseen osallistujat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Mikäli et tule valituksi, sinulla on mahdollisuus hakea verkkototeutukseen, jonka hakuaika päättyy 16.8.2020.


----------------------------------------------------------

There will be selected 15 person for XR-development training. If there are more applicants for the training, the participants in the training will be selected on the basis of a pre-assignment. If you are not selected, you have the opportunity to apply for an online implementation.

Other info
   

Täytäthän myös ennakkotehtävän täältä


----------------------------------------------------------

Please find pre-assignment here

Material     xr_digigamecenter.pdf

Enrol to the studies