Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.04.2020 - 15.08.2020
Last enrolment date
    08.03.2020
Place
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Rajakatu 35, Jyväskylä
Target group
    Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja.
Contents
    Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Eri ammattialojen edustajat kertovat koira-avusteisesta työskentelystä omassa työssään. Kurssilla käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös kontakti-harjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.
Koulutus sisältää 8 lähiopetuspäivää:
16-17.4. (to–pe), 15.-16.5. (pe-la), 12.-13.6. (pe-la) ja 14.-15.8. 2020 (pe-la).

Ensimmäisissä lähiopetuspäivissä opiskellaan ilman koiria. Samalla sovitaan tarkempi aikataulu koirien kanssa työskentelyyn kurssin muina viikonloppuina. Koiran kanssa työskentelyssä painotetaan ammatillista näkökulmaa. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa.
Further Information
    Ilmoittautuminen ja toteutus: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, 040 560 7927, sanna.peltola@jamk.fi
Sisältö: Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, heidi.kihlstrom@jamk.fi
Further Information about the enrolment
    Sitovat ilmoittautumiset 8.3.2020 mennessä osoitteessa www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus

Lisäksi pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen sanna.peltola@jamk.fi max. yksi A4-sivuinen liite ilmoittautumisen yhteydessä, jossa tulee ilmetä seuraavat asiat: koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus ja suunnitelma kuinka aiot hyödyntää koira-avusteista menetelmää työssäsi tulevaisuudessa Kerro lisäksi koiran ikä ja rotu sekä onko koirakko suorittanut yhdistyksen soveltuvuuskokeen.

Koulutukseen otetaan enintään 22 osallistujaa. Valinnoissa otetaan huomioon hakijan
sosiaali-, ja terveys- ja kasvatusalan koulutustausta, koira-avusteisen menetelmän hyödynnettävyys omassa työssä, sekä mahdollinen koiran soveltuvuuskokeen läpäisy http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/.

Hakijat saavat valintapisteitä seuraavasti: hakijan, sosiaali-, ja terveys- ja kasvatusalan vähintään toisen asteen tutkinto 2 pistettä, ei alan tutkintoa – ei voida valita, aikaisempi työkokemus sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan töistä, alle 1 vuotta 0p, 1-2 vuotta 1p, 2-5 vuotta 2p, yli 5 vuotta 3p., koira-avusteisen menetelmän hyödynnettävyys omassa työssä 1-3 p, koiran soveltuvuuskokeen läpäisy; ei ole suorittanut soveltuvuuskoetta 0 pistettä, soveltuvuuskoe läpäisty 3 pistettä. Tasavertaisten hakijoiden kesken ratkaisee ilmoittautumisjärjestys.
Other info
    Suosittelemme, että koira-avusteista työskentelyä aloittava kävisi soveltuvuuskokeen (tiedot yhdistyksen nettisivuilla). Yhdistyksen soveltuvuuskokeen (http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/) läpäiseminen tukee sitä, että voi jatkossa työskennellä oman koiransa kanssa. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry järjestää soveltuvuuskokeita. Tietoa soveltuvuuskokeista saa yhdistyksen verkkosivuilta: http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/yhdistyksen-toiminta/soveltuvuuskoe/ sekä koirakoevastaavalta koirakoevastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi
Material     esite_k20.pdf