Vuorohoidon johtaminen 3 op, verkkototeutus

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.03.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    02.03.2020
Place
    Opetus tapahtuu verkko-opetusympäristössä
Target group
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuorohoidon koko henkilöstö ja esimiehet
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa konsultatiivista työotetta, kehittää vuorohoidon laatua sekä antaa työkaluja turvallisuusjohtamiseen ja sen suunnitteluun huomioiden vuorohoidon erityispiirteet. Koulutuksella lisätään myös vuorohoidon ammattilaisten verkostoitumista ja osaamisen jakamista. Koulutuksella pyritään myös tuottamaan uusia toimintatapoja ja jakamaan hyviä käytänteitä vuorohoitoyksiköissä, kunnissa sekä yksiköiden työntekijöiden välillä.
Contents
    Opintokokonaisuus toteutetaan kokonaan ohjatusti verkko-oppimisympäristössä. Koulutukseen sisältyy omaan työhön liittyviä pienimuotoisia oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä hyvin käytäntöjen jakamista liittyen vuorohoidon laatuun ja turvallisuusjohtamiseen.
Accomplishment
    Verkossa
Further Information
    Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Lisätietoja:
Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Further Information about the enrolment
    Ilmoittaudu koulutukseen 2.3.2020 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/opelle. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus on osa Pedagoginen osaaminen vuorohoidossa -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.
Material     vuorohoidon__johtaminen_jamk_2020.pdf
Cancellation terms
    Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.