Matematiikka 1, 5 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    11.05.2020 - 10.08.2020
Last enrolment date
    01.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    -
Goal
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä sekä piirtää, muodostaa ja analysoida alkeisfunktioita. Opiskelija hallitsee kolmioiden trigonometrian. Opiskelija tuntee kompleksiluvun käsitteen. Lisäksi opintojakso voi sisältää tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä (matriiseja, geometriaa, talousmatematiikkaa).

EA-KN EUR-ACE Tieto ja ymmärrys: Opiskelija saa matemaattiset perusvalmiudet tekniikan alalle.

YHTOP Oppimisen taidot: Opiskelija osaa arvioida kriittisesti saamiaan tuloksia käyttäen tarvittaessa apuna laskimia ja tietotekniikkaa. Opiskelija osaa jakaa omaa osaamistaan sekä soveltaa matemaattista osaamistaan muissa opinnoissaan.
Contents
    Algebran peruslaskutoimitukset, yhtälöt, yhtälöryhmät, trigonometriaa, alkeisfunktioita, kompleksiluvun käsite. Insinööritieteiden sovelluksia. Mahdollisesti matriiseja, geometriaa ja talouselämän sovelluksia.
Accomplishment
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Literature
    Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa. Taulukkokirja.
Further Information
    campusonline@jamk.fi
Other info
    -
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!